Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

NEWS

▲凡加入網站會員,即可享有$100元購物金/生日當月再贈$100元購物金
  
購物金使用規則:全單消費滿$699以上,最高可全額折抵$200購物金!

▲全館消費滿$1000即享免運優惠。 

12/4-12/13 KEM系列凹凸版-任選三件、三折優惠:https://reurl.cc/7ozD1y

12/4-12/13 美國Spillbinder刀模-單件下殺68折:https://reurl.cc/Gr2x3v

▲12/1-12/7消費滿$2,800就送KODOMO「2021迎春系列-丑字」印章一顆


▲新品Snoopy系列限量登場:https://reurl.cc/Mdgnl4

▲原創設計師新品:https://reurl.cc/bRopDM